Vand, eller nærmere regnvand – det må man da kunne genanvende på en eller anden måde til en form for energi, nu energipriserne stiger som de gør – det regner mere end det har gjort tidligere, det er i hvert fald sådan jeg oplever det – jeg kan ikke mindes at vi har haft oversvømmelser her i Danmark før i de sidste par år – så vores kloarker kan ikke følge med, når der så kommer skybrud.

Men i bund og grund burde man tage det overskydende vand og forsyne enten vores afgrøder eller træer med – eller rense det og anvende det til dyrene, ja måske behøver det ikke engang at blive renset til dyrene, for de drikker jo også af vandpytter.

I andre lande laver man dæmninger, så jorden ikke oversvømmes – og den kraft der kommer ud af sluserne, kunne måske anvendes til strøm. Uanset hvad, så kan regnvand genbruges – og mange bruger da også regnvandstønder til at samle regnvandet op i.