Rundvisning:
Tirsdag kl. 10.30


Saltoftevænge 4
4470 Svebølle
Telefon: 59 29 38 33
Mail: kps@k-p-s.dk

Historie

Starten på KPS – 1977

KPS er en af landets ældste produktionsskoler. Begyndelsen blev gjort da Bjergsted Kommune i 1977 startede projektet U-77, som skulle bestå i et ´kombineret undervisnings- og produktionsprogram´ for unge arbejdsløse.

Kommunen stillede et nedlagt husmandssted, Saltoftevænge 4, til rådighed for projektet og de næste par år var et par håndfulde unge beskæftiget med at istandsætte ejendommen. Stalden blev indrettet til husdyrhold (hængebugsvin og høns), jorden blev dyrket med kartofler og grøntsager og der blev undervist i maskinskrivning, regnskabsføring og lædersløjd.

Efter et par års indsats med at sætte huset i stand begyndte det imidlertid at knibe med reelle arbejdsmæssige udfordringer, og antallet af unge, der ville være med på projektet, blev snart for ringe. Det blev derfor besluttet at reorganisere projektet og få det godkendt som produktionsskole, hvilket skete i 1980.

En egentlig produktionsskole har brug en vis størrelse for atkunne tilbyde forskellige værksteder og tilstrækkeligt med læringsmuligheder for de unge.

De følgende år blev der derfor, udover Bjergsted Kommune, også etableret et fast samarbejde om driften med de fire andre kommuner på Kalundborgegnen – Gørlev, Hvidebæk, Kalundborg og Tornved – og navnet ”Saltoftevænge Produktionsskole” blev ændret til ´Kalundborgegnens Produktionsskole” – KPS.

 


Nyt metalværksted 1985

I 1985 skulle vi i gang med at opføre en ny bygning på 400 kvadratmeter til metalværkstedet, der manglede plads. De daværende deltagere var meget opsatte på at gennemføre byggeriet på en måde, der kunne skabe respekt for deres arbejde i lokalsamfundet og dermed også større respekt for skolen og dem selv.

Byggeriet blev derfor nøje planlagt og projekteret, så det kunne gennemføres hurtigst muligt, og alene med deltagerne som arbejdskraft. Vi tog det første spadestik i marts måned og sagde samtidig til de indbudte lokale journalister: ” I kommer vel også til rejsegildet, det bliver snart, for her har vi nogle unge, der kan og vil noget.”

Kernen i byggeholdet var en linjeleder (der var murer), seks faste deltagere og to ansatte i jobtilbud. Desuden hjalp alle andre deltagere og medarbejdere til på skift, når der kunne bruges ekstra mandskab under byggeriet. En stor gruppe stærkt engagerede deltagere arbejdede jævnligt over om aftenen og i weekenderne.

To måneder efter kunne vi faktisk atter indbyde lokalaviserne og interesserede lokale håndværkere til rejsegilde. Mange gæster udtrykte deres respekt for indsatsen, og alle på skolen følte vistnok, at vi skrev historie: Som ‘manifestation’ betød bedriften, at skolen steg kraftigt i lokalsamfundets omdømme. Og ikke mindst: Den skaffede skolen af med et socialpædagogisk image.


Forsøgsbyggeri – ungdomsboliger 1987 – 89

En del af de unge, som var med til byggeri af metal-værksted i 85, forstatte
med at holde sammen og da flere af dem havde problemer med at finde bolig
og de alle sammen havde indhøstet konkrete erfaringer med byggeri, var
tanken nærliggende – vi kan da bygge nogle boliger selv.

I et samarbejde mellem disse unge, produktionsskolen og arkitekterne på
tegnestuen Vindrosen så projektet MEDBYG dagens lys – er forsøgsbyggeri
med stampet lerjord som materiale og med de unge som deltagere i arbejdet.

Også på finansieringssiden spillede gruppen af unge en værdifuld rolle i
projektet idet de fik Kim Larsen og hans band til at lave en støttekoncert
for projektet. Den indbragte næsten 90.000 kr. – en virkelig god ”bund”
at lægge ud med.

Vejen fra tegning til færdige boliger var lang og brolagt med adskillige
tidkrævende eksperimenter. Ler er et gammelt og velkendt byggemateriale,
men alligevel ikke lige sådan at styre for ”nye” folk.

Men da de problemer efterhånden blev løst, gik det effektivt fremad, og
byggeriet blev flot gennemført – fem gode lejligheder på hver 45 m2 til
rådighed for en overkommelig leje for tidligere deltagere på
produktionsskolen.


Stenkloden 1993

Kunst og produktudvikling – en ny udfordring.

På produktionsskolen fremstiller vi normalt fornuftige, jordnære produkter til eget brug eller afsætning, og normalt er det ikke kunsten, der optager vores hverdag.


I efteråret 1993 gav KPS billedkunstneren Finn Lerkenfeld husly til arbejdet med Hvidebæk-skulpturen og ”Bølgen”. Han havde et par deltagere til at hjælpe sig med svejsearbejdet, og i de næste måneder fik vi nærkontakt med kunsten.

Da ”Bølgen” var færdig, var der mange af vore deltagere, der også mente, at KPS skulle have en flot skulptur. Finn var med på ideen og viste os forskellige modeller, og vi blev hurtigt enige om, at vi skulle have ”Stenkloden.

Derpå fulgte en koncentreret og eksperimenterende arbejdsperiode, hvor unge fra KPS var med på opgaven sammen med Finn og i marts 94 var ”Stenkloden” klar til afsløring en klode af sten og vand – på samme tid jordnær og foranderlig – og ligesom skolen: meget mere end ”summen af sine dele”.

“Stenkloden” står som et meningsfuldt og originalt vartegn for KPS og man ser den derfor også i grafisk form i skolens logo.


Skamstrup Mølle 1997 – 99

I Iandsbyen Skamstrup ligger en gammel, hollandsk mølle smukt på en høj.
Da den skulle grundigt restaureres i 1999 bestilte møllelauget KPS til at genopbygge møllehatten samt fremstille et sæt nye vinger.

Det havde vi ikke prøvet før, men vores projektleder og en håndfuld af de unge deltagere gik løs på opgaven.

Undervejs blev arbejdet splittet op i en mængde delopgaver af forskellig sværhedsgrad, så hver deltager kunne stå for en sammenhængende arbejdsopgave; og med den nødvendige instruktionog faglige opbakning kunne deltagerne faktisk udføre hver enkelt opgave korrekt.

Projektet
var én lang læreproces for alle, der deltog  og resultatet var, at i altca. 20 deltagere i undervejs blev oplært til en så høj grad af selvstændigfaglig viden og kunnen, at de reelt var håndværkere på projektet.

på en smuk sommerdag i 1999 blev de nye vinger monteret i Skamstrup under stor bevågenhed, men allerede et halvt år senere brød møllen i brand under en vinterorkan og  ”vores” vinger og møllehat gik desværre tabt som nogetaf det første.


 

 

 

 

Vil du vide mere om dagligdagen på KPS??


Ja tak!