Rundvisning:
Tirsdag kl. 10.30


Saltoftevænge 4
4470 Svebølle
Telefon: 59 29 38 33
Mail: kps@k-p-s.dk

VURDERING AF UNDERVISNINGSMILJØET

Sammenfattende vurdering af undervisningsmiljøet på Kalundborgegnens Produktionsskole 2017.

På Kalundborgegnens Produktionsskole bliver eleverne kaldt for deltagere, da de tager del i at producere servicer og produkter til kunder. Indlæringen af et fag foregår først og fremmest ved praktisk arbejde og produktion. Man kan modtage undervisning i dansk og matematik for at kunne klare adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Deltagerne bliver hjulpet videre i uddannelse eller beskæftigelse, når de har gået på skolen et års tid.

 

Det psykiske arbejdsmiljø
92 % svarer, at de synes OK, Godt eller Meget godt med hensyn til fællesskabet på værkstederne, samarbejdet (94 %) og venskabet (96 %), hvilket afspejler en høj grad af tilfredshed med egen og andres indsats omkring produktionen.

Et arbejdende – producerende – værksted er et værksted med godt sammenhold og samarbejde.

65 % har svaret lidt, en del og meget m.h.t. at være stolte af at gå på produktionsskole.

Mange af vores deltagere komme fra nederlag med at gå i skole eller på erhvervsuddannelse, og kan derfor i starten føle det som et nederlag at skulle gå på en produktionsskole – Men de opdager, at vi er rigtige gode til at vende nederlag til styrke og at vi vil vores deltagere.

75 % har svaret OK, Godt eller Meget godt med hensyn til hvordan mobning og trusler bliver tacklet. Det sociale praksisfællesskab er et bærende element i vores hverdag og ingen må være uden for fællesskabet.

Vi har på skolen en klar nul-tolerance overfor mobning og trusler, og oplever meget, meget sjældent, at vi er nødt til at gribe ind i fysiske konflikter. På den anden side, har rigtig mange af vores deltagere oplevet mobning tidligere i deres liv og finder, at de hos os indgår fint med de andre deltagere.

Det fysiske læringsmiljø
90 % svarer OK, Godt eller Meget godt til skolens fysiske rammer generelt. Generelt er der tilfredshed med skolens fysiske miljø. Der er ikke generel tilfredshed med skolen rygepolitik 58 % svarer ok, godt eller meget godt.

94 % har svaret OK, Godt eller Meget godt til skolens sikkerhed i forhold til arbejdet med maskiner. Dette er yderst tilfredsstillende, men er også en ting, som vi arbejder vedvarende på skal være i orden. Deltagerne bliver uddannet i sikkerhed førend de får lov til at arbejde med maskiner eller redskaber.

Det æstetiske læringsmiljø
98 % synes skolen fremstår ok, godt eller meget godt – Som en stor skole med mange værksteder, er vi løbende i gang med at forbedre en bygning eller nogle lokaler. Det er rart at se, at vores bygninger fremstår fine.

Hvad angår indretningen af vores bygninger og lokaler (vedrørende billeder, planter, møbler, indeklima, lyd og temperatur), finder 89 % at den er ok, godt og meget godt.

Med hensyn til indeklima, lyd og temperatur finder 77 % disse ok, godt meget godt.

77 % finder vores værksteder inspirerende for deres arbejde på værkstederne.

Vi arbejder fortsat på at højne kvaliteten af vores bygninger og lokaler. Det er helt i orden med os, og ønskværdigt, at vores værksteder fremstår flotte – men vigtigst af alt er det at opretholde en meget høj grad af sikkerhed på værkstederne.

Handleplan for forbedringer
På baggrund af den gennemførte undervisningsmiljøundersøgelse, og den nærmere analyse af resultaterne er der tilrettelagt følgende handleplan:

  • Skolens deltagerråd skal fortsat have fokus på at italesætte et godt undervisningsmiljø. Resultatet af undervisningsmiljøvurdering skal forelægges deltagerråd og der tages initiativ til at italesætte strategier i forhold til mobning og trusler.
  • Flere trivselsmøder på værkstederne, en åben og ærlig dialog om problemer skal øges. Handleplaner i forhold til mobning og trusler skal udarbejdes på alle værksteder.
  • Der fortsættes en renovering af skolen, hvor det æstetiske også vil blive inddraget.
  • Der udarbejdes katastrofeplan samt årlig brandinstruktion..