Rundvisning:
Tirsdag kl. 10.30


Saltoftevænge 4
4470 Svebølle
Telefon: 59 29 38 33
Mail: kps@k-p-s.dk

Udgivelser

EN SKOLEFORM BLIVER TIL…

– Blikke på produktionsskolen gennem 25 år

Tidligere forstander Niels Jacobsen, KPS
har bidraget til skriftet med artiklen: fra `rigtigt arbejde´ til det nødvendige praksisfællesskab.

Den kan læses/hentes her– ca. 130 kb PDF-fil

Udgivet af FPP ved produktionsskoleformens 25 års jubilæum i 2004


FRA UNDERVISNING TIL LÆRING

PRODUKTIONSSKOLEERFARINGER

Med bidrag af Jean Lave: ´Læring i praksis – Kalundborgegnens Produktionsskole´

Download er delt op i tre. Vil du hente hele bogen skal du altså have fat i alle tre dele, fra side 1 til 75

  1. side   1 – 20 : Indledning og læring i praksis ( af Jean Lave)
  2. side 21 – 64 : Nye rum for læring
  3. side 65 – 75 : Ungdomsuddannelser der virker – til alle !

Udgivet 2002


FROM EDUCATION TO SITUATED LEARNING

EXPERIENCE OF A DANISH PRODUCTION SCHOOL

With a contribution by Jean Lave: `Learning in practice – The Kalundborg Production School´

Download is organized in 3 separate parts.  If you want the whole book you must download all 3 of them, from page 1 to 75.

  1. page   1 – 20 : Introduction and learning in practice (by Jean Lave)
  2. page 21 – 64 : New spaces for learning
  3. page 65 – 75 : Youth education for all – that works !

Published 2002


PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR

– en rapport udgivet i 1997 af FPP som led i informationskampagne for produktionsskoler. Kampagnen tog udgangspunkt undervisningsministerens handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og innovation.

Download PDF-fil.

RAPPORT OM BYGNING AF UNGDOMSBOLIGER

Download PDF-fil.